torsdag 26. januar 2012

Fjellrev

De to siste årene har jeg brukt mye tid på Dovrefjell - på jakt etter blant annet moskus og fjellrev. Avelsprosjektet på Seterfjellet ved Oppdal har gitt resultater både på Dovre - og andre fjellheimer i Norge

 Nikon D3s & 600/4, 1/800, f/10, 500 ISO

Fjellreven er et av Norges mest truede pattedyr, og er listet som kritisk truet i Norsk rødliste 2006. Arten ble fredet i Norge så tidlig som i 1930. Til tross for dette har ikke bestanden tatt seg opp igjen.

Nikon D3s & 70-200/2,8 @120mm, 1/320, f/18, 1000 ISO
I 2011 var det 39 fjellrevkull og minst 270 hvalper som ble født I Norge. Nesten halvparten av disse ble født av rever som er satt ut i naturen fra avlsprogrammet for fjellrev.

 Nikon D3s & 600/4, 1/500, f/14, 800 ISO

Avlsprosjektet for fjellreven har tidligere bevist at arten kan få valper i fangenskap, og at dyr som settes ut i naturen kan overleve. Nå har forskerne i tillegg nådd målet om å få fjellreven til å formere seg i norsk natur.

 Nikon D3s & 600/4, 1/1600, f/4, 2000 ISO

Siste kjente kull av vill fjellrev på Dovrefjell ble født i 1994, og fra slutten av 1990-tallet ble fjellreven ansett som utryddet i dette området. Siden høsten 2005 har en avlsstasjon for fjellrev vært i drift på Sæterfjellet i Oppdal. Dyr fra flere av de små, isolerte fjellrevområdene i Norge og Sverige er fanget inn og satt her.

 Nikon D3s & 600/4, 1/1600, f/4, 2000 ISO

De første 15 valpene ble satt ut i Dovrefjell 2007. De to påfølgende årene ble det tilført ytterligere 36 valper til fjellområdet. Halvparten av valpene har overlevd, men samtlige som ble satt ut i fjor er fortsatt i live.
Årsaken er trolig økt tilgang på mat, både gjennom fôrautomater og et oppsving i bestanden av smågnagere og lemen. Fjellrevens reproduksjon er sterkt knyttet til svingningene i smågnagerbestandene, og i oppgangsår som i år er det derfor vanlig at fjellreven får valper.

Nikon D3s & 600/4, 1/1600, f/4, 2000 ISO

To hanner fra avlsstasjonen som ble satt ut på Dovrefjell høsten 2009 har vandret fra Dovrefjell til fjellområdet Helags i Jämtland denne vinteren. En av hannene er observert sammen med ei tispe og fem valper i Helags. Mye tyder dermed på at hannen fra Dovrefjell er faren. Det er også påvist vandringer av fjellrev fra Dovrefjell til Finse, og fra Helags til Dovrefjell. En større bestand på Dovre øker også muligheten for inn- og utvandringer. Dermed er en av hindringene for å få levedyktige bestander overvunnet, i og med at fjellreven ikke igjen vandrer mellom bestandene. På sikt vil dette styrke nærliggende bestander, både genetisk og i antall.

Nikon D300s & 600/4 = 1000mm, 1/500, f/20, 2000 ISO
Fjellreven er utbredt i alpine og arktiske miljøer over hele den nordlige halvkule. Den var en av de først pattedyrene som vandret inn i Fennoskandia etter istiden, og helt fram til slutten av 1800-tallet var det en betydelig bestand av fjellrev i Norge og Fennoskandia. Rundt 1900 falt bestanden dramatisk over hele Fennoskandia, og den ble fredet i Sverige, Norge og Finland, henholdsvis i 1928, 1930 og 1940.
Nikon D3s & 600/4, 1/1600, f/4, 2000 ISO

Fjellreven (også kalt polarrev) blir 55–60 cm lang (pluss en hale på rundt 28 cm) og kroppsvekten varierer mellom 2,5 og 5 kg. Den har en kort snute og små avrundede ører, og den har mindre kroppsstørrelse enn sin nære slektning rødreven (som ikke finnes på Svalbard). 

Nikon D3s & 600/4, 1/1000, f/4, 1000 ISO

Fjellreven finnes i to fargevarianter, hvit og blå. Hvitreven er ensfarget hvit om vinteren, med unntak av noen mørke hår på haletuppen, mens sommerpelsen er gråbrun på rygg/lår og gulhvit på buk/sider. Blåreven er ensfarget hele året. Om vinteren varierer den fra mørkebrun til lys blågrå (pelsen blekes ofte av solen), og sommerpelsen er sjokoladebrun. Begge fargevariantene finnes på Svalbard og andelen hvitrev kan variere fra 90 til 97%. Hvitreven utgjør 97–99% i hele det sirkumpolare utbredelsesområdet.  

 Nikon D3s & 60/2,8, 1/80, f/14, 640 ISO
Grunnen til at årets fjellrevkull har blitt mange - er tilgangen på mat i fjellet. Lemenår er gullår for både fjellrev or rovfugl.
 Nikon D3s & 600/4, 1/800, f/10, 500 ISO
Fjellreven skifter pels fra vinter til sommer. Vinterpelsen er ekstremt tykk med tett underpels og lange dekkhår. Pelsskiftet starter i mai, og i juli er den kledt i en tynn sommerpels. I september begynner vinterpelsen å vokse ut, og i november-desember er pelsen igjen på sitt tykkeste.
 Nikon D3s & 600/4, 1/800, f/11, 500 ISO
Et fjellrevpar holder sammen hele livet. I yngletiden er fjellrevene territorielle og territoriestørrelsen varierer en god del. 
 Nikon D3s & 24-7072,8 @70mm, 1/400, f/14, 500 ISO
Tom Schandy og jeg på vei inn til et område med fjellrev og fjellrevhi
Nikon D3s & 600/4, 1/1250, f/7,1, 800 ISO
Jeg skal holde tre workshop på Dovrefjell til høsten. Da er det moskus som er i fokus - men sjansen for å se fjelrev er over middels. På workshopene vil du vil få generelle tips og praktiske råd - i tillegg til å kunne få teste og låne forskjellig fotoutstyr. Herunder 200-400mm, 300mm, 400mm, 500mm og 600mm etc. 


Oppmøte er på Hjerkinn Fjellstue kl. 18.00 på fredagen og avsluttes ca 
kl. 16.00 på søndag. Det blir ikke satt opp felles transport, så kursdeltakere 
må komme seg til Hjerkinn Fjellstue med enten egen bil eller med tog.
Pris: Kr. 4 500 per person, inkl fullpensjon i dobbeltrom.
Enkeltromstillegg kr. 500


Ta kontakt for nærmere informasjon: roger@brendhagen.no
For påmelding:
21. - 23. september:
http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=44470
28. - 30 september:
http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=44471
5. - 7. oktober:  
http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=44469

fredag 13. januar 2012

Fotoworkshop på Dovre


Moskus-workshop
Fotografer moskusen i sitt rette element!Bli med på en spennende og lærerik workshop på Dovre. Med base på Hjerkinn Fjellstue skal vi besøke Moskusen i sitt rette element.
Fredag kveld blir det foredrag og innføring i naturfotografering. Lørdag kveld blir det en times foredrag i hvordan man forteller en historie med bilder, samt hvordan man selger bilder.
Lørdag og søndag blir i sin helhet brukt i felt – på søk etter Moskus, fjellrev og elg.Du vil få generelle tips og praktiske råd - i tillegg til å kunne få teste og låne forskjellig fotoutstyr. Herunder 200-400mm, 300mm, 400mm, 500mm og 600mm etc. 

Oppmøte er på Hjerkinn Fjellstue kl. 18.00 på fredagen og avsluttes ca 
kl. 16.00 på søndag. Det blir ikke satt opp felles transport, så kursdeltakere 
må komme seg til Hjerkinn Fjellstue med enten egen bil eller med tog.
Pris: Kr. 4 500 per person, inkl fullpensjon i dobbeltrom.
Enkeltromstillegg kr. 500


Ta kontakt for nærmere informasjon: roger@brendhagen.no
For påmelding:
21. - 23. september:
http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=44470
28. - 30 september:
http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=44471

5. - 7. oktober:  
http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=44469

torsdag 12. januar 2012

Mellomringer

Nært  - nærmere - nærmest!
Mellomringer monteres mellom kamera og objektiv. De gjør at nærgrensen blir mindre – det vil si: du kommer nærmere motivet. Hvis du bruker alle tre ringene halverer du nærgrensen til optikken – og du mister du ca to blendersteg.
 Nikon D3x & 60mm 2,8 makro
Nikon PK-11A, PK-12, PK-13 og PN-11 kan brukes enkeltvis eller i tandem. De overfører automatisk nedblending og lysmålerkobling. Det betyr at du komponerer bildet, fokuserer og måler lyset på største blenderåpning, uten å måtte blende ned objektivet manuelt før eksponeringen. 


Nikon D3x & 60mm 2,8 makro med to mellomringer: PK-11A og PK-12


Disse automatiske mellomringene muliggjør også automatisk eksponeringskontroll. OBS! Fungerer bare på objektiver med blenderring. Gir kun lysmåling på kamerahus med mekanisk registrering av blenderåpning, dvs. pro-hus (D200 og oppover)
Nikon D3x & 60mm 2,8 makro med tre mellomringer: PK-11A, PK-12 og PK-13 

Nikon Mellomring PK-11A - Mellomring med 8mm forlengelse
Nikon Mellomring PK-12 - Mellomring med 14mm forlengelse
Nikon Mellomring PK-13 - Mellomring med 27,5mm forlengelse

Kenko har også mellomringer som funker fint på Nikon, det samme har Soligor. Sistnevte har gått konkurs - med andre ord: vaskelig å få tak i...mandag 9. januar 2012

BuormBuormen også kalt Nordena anakonda, er Norges største slange.
Nikon D3x & 60mm 2,8 macro; 1/250, f/8 ISO 250
Jeg har jobbet tett på de norske slangeartene de siste årene og har lagd en del artikkler og reportasjer om våre tre slanger: huggorm, slettsnok og buorm.
 Nikon D3s & 24-70mm @24mm; 1/125, f/18 ISO 800
Foto: Tommy Østby
Denne slangen var 115 cm - og en av de største buormene jeg har fotografert. Buormen er aktiv om dagen, og man kan ofte se den på jakt ute i vannet. Ellers kan man oppdage den mens den ligger og soler seg i vannkanten. Ved fare kan den krype eller svømme av sted med stor hastighet. Den er ikke giftig, men bittet kan være smertefullt. Jeg har blitt bitt en gang - men føltes ikke så ille, mer som et glefs fra en liten hund...

Nikon D3s & 105mm 2,8 macro; 1/250, f/16 ISO 400
Buormen kan gjenkjennes på de karakteristiske gule flekkene i nakken. Ellers er buormen grå eller gråbrun. Enkelte individer kan være helt svarte, men de er sjeldne. 
Buormen er den største av slangene som lever fritt i Norge. Den kan bli mer enn 1 meter lang, den lengste buormen som er rapportert i Norge var 135 cm. I motsetning til hoggormen, som har en spalteformet pupill, er pupillen helt rund.

Nikon D3s & 60mm 2,8 macro; 1/250, f/13 ISO 500
Buormen trives ved vann, dammer og i myrer, eller i nærheten av bondegårder, der den legger egg i gjødselkjellere. De er ikke alltid enkle å se hvis de ligger i ro - men når de setter opp farten er de veldig raske!

 Nikon D3s & 105mm 2,8 macro; 1/250, f/16 ISO 400
Buormen blir kjønnsmoden i en alder av 3-5 år som for hoggorm. Paring foregår i mai (senere jo lenger nord man kommer). I motsetning til hoggormen som føder levende unger så legger buormen egg. I juni legges seks til 24 egg i gjødselhauger og kompostdynger. Eggene klekkes etter omtrent én måned.

Nikon D3x & 60mm 2,8 macro; 1/125, f/29 ISO 250
Buken til buormen er helt hvit


Nikon D3s & 60mm 2,8 macro; 1/250, f/10 ISO 200
Buormen biter sjelden eller aldri, og den er ikke giftig. Hvis den føler seg truet kan den hvese kraftig og sprøyte ut illeluktende væske fra analåpningen. Andre ganger spiller den død ved å ligge stille på ryggen. De spenner også ut nakkeplatene slik at den ser større ut

Nikon D3s & 60mm 2,8 macro; 1/500, f/5 ISO 320
I motsetning til hoggormen har buormen mange buktninger når den kryper - og den holder hodet høyt når den åler seg frem


Nikon D3s & 200mm f/4 macro; 1/125, f/18 ISO 800
Buormen er en glimrende svømmer og liker seg godt ved vann. Der kan den ligge på bredden og varme seg i solen, klar til å unnslippe i vannet hvis det skulle bli nødvendig. 

Nikon D3s & 105mm 2,8 macro; 1/40, f/51 ISO 160
Alle slanger er fredet! I følge viltloven er alle slanger i Norge fredet. Viltloven sier: “Det er forbudt å fange, jage, drepe, eller skade fredet vilt. Dersom det er nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom, er det tillatt å avlive smågnagere og krypdyr.”
Det følger av dette at buorm ikke skal bekjempes.


Nikon D3s & 60mm 2,8 macro; 1/250, f/14 ISO 1000
Buormen forekommer hovedsakelig i lavlandet i Sørøst-Norge og langs Sørlandskysten, men den er også funnet i området rundt Bergen. Mye tyder på at antallet buorm er avtagende her i landet. Buormen er en glimrende svømmer, og er mer knyttet til vann og kulturmark enn hoggorm og slettsnok.

Nikon D3s & 105mm 2,8 macro; 1/250, f/16 ISO 400
Jeg bruker som regel Nikon D3s når jeg tar bilder av slanger  - uten blitslys. Da har jeg flere bilder per sekund - og isoverdier som hjelper meg godt. Med ringblits på velger jeg ofte Nikon D3x. Av ringblits bruker jeg Nikon SB-R1C1 med en SU800 til å styre blitsene. I kitet er det 2 blitshoder - men jeg setter på en eller to blitshoder i tillegg. Da har jeg mere kontroll på lyset. Ulempen med å bruke blitslys - og i tillegg til å være 6-15 cm unna slangene, er at blitslyset blir reflektert i pupillene/øynene. Derfor bruker jeg en SB900 med en softboks fra Aurora som heter Firefly. Da får jeg et jevnt og soft lys på større flater.

Jeg skal holde fotoworkshop i reptilfotografering av huggorm, slettsnok og buorm 5. og 12. mai. Ta kontakt hvis du ønsker å delta.
torsdag 5. januar 2012

Makrolek


Små figurer – store glederJeg skal holde en fotoworkshop lørdag 25. februar fra kl. 11.00 til 15.30,
der fokuset blir på kreativ makrolek med figurer, lyssettning og generell makrofotografering. Pris: kr. 985,- per pers

Påmelding: 
http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=43971
Ikke alle vinterdager byr på godt fotovær. Da er det fint å kunne leke seg inne. Her kommer et lekent tips: Oppsøk en hobbybutikk - i ditt nærmiljø eller på nettet, som selger modelltog og lignende. Der finner du også små figurer som brukes til å lage tablåer for modelljernbaner. Disse små kan også brukes litt mer kreativt.

Har du et defekt kamera eller optikk kan dette brukes som arena for dine nye ”småvenner”. 

Jeg fikk en gammel og defekt 18-55mm fra verkstedet til Fotovideo - men det føltes litt rart/vondt/ekkelt etc, å knuse den med en hammer... 

Det er viktig å rense kamera for støv og skitt!

Det er slik fotoaparatet fungerer!

 Det er slik man lager tomatketchup... 


 Ka no?

Jeg brukte Nikon D3s og 60mm f/2,8 makro til min makrolek. Brukte sort molton-teppe som underlag og bakgrunn og en leselampe som jeg softet ned med en diffusor. I tillegg et stativ m/galge.


Utebildene ble tatt uten annet lys en solen - som ble softet ned med en diffusor.

Da er det bare å finne frem til en hobbybutikk å ta med deg noen småfigurer hjem! Jeg kjøpte mine hos Amundsen Hobby i Oslo; http://www.amundsenhobby.no/webshop/
tirsdag 3. januar 2012

Reptilfotografering

Et spennende besøk i en eksotisk verden
Foto: Tommy Østby
Bli med meg til Oslo Reptilpark! Se verden på en annerledes måte ved hjelp av makroobjektiver. Du vil få generelle tips og praktiske råd - i tillegg til å kunne få teste ut forskjellig fotoutstyr. 
 
Foto: Tommy Østby


Du lærer blant annet om:
• Makrooptikk og spesialutstyr
• Hvordan bruke blits ved makrofotografering
• Brennvidder og blender
• ISO, hvitbalanse og filter
• Generelle tips for makro - og reptilfotografering


Foto: Tommy Østby
Kurset har oppmøte i FotoVideo sine lokaler i Møllergata 4, hvor det innledes med litt teori før turen går til Oslo Reptilpark hvor det er lagt inn god tid til praktiske øvelser. Ta med eget kamera og fulladede batterier, samt makrooptikk og blits hvis du har. 
For påmelding:

5. og 12. mai blir det huggormsafari! 

Foto: Roger Brendhagen
Her er det maks 12 plasser per workshop - så løp og kjøp! 
Påmelding gjennom Fotovideos hjemmesider:
5. mai:   http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=43869
12. mai:   http://kurs.fotovideo.no/participant/arrangement.aspx?id=43871