lørdag 3. desember 2011

Gråmåke


Teleoptikk er nok en fuglefotografs beste venn – men det er også morsomt å leke seg med en 16mm i omgang med nevnte art. Denne bildeserien tok jeg utenfor Svolvær i Lofoten i fjor. Jeg leide meg en båt – i utgangspunktet på fotojakt etter Havørn. Mellom hvert havørnbesøk kom måkene glidende langs båtripa på jakt etter mat.

Nikon D3 & 16mm: 1/500, f/20, ISO1000

 Med fiskeslo i venstre hånd – og en D3 i høyre fikk jeg en del morsomme motiv.
Nikon D3 & 16mm: 1/500, f/13, ISO1000

Fiskemåke (Larus canus) er en måkefugl som blir mellom 40 og 44 cm lang, og med et vingespenn på mellom 99 og 108 cm. Den veier rundt 360 gram. Fiskemåken er en av Norges vanligste måkearter med et minimumsanslag på 150 000 hekkende par. Den er utbredt over hele landet fra ytre kyststrøk til høyereliggende områder opp til 1300 meter over havet.


Nikon D3 & 16mm: 1/500, f/14, ISO1000

De fleste sørnorske fuglene drar ut av landet i august-september, til Nordsjøområdet og videre sørover helt til Portugal. Mange fugler overvintrer på Vestlandet, men dette dreier seg hovedsakelig om nordlige og østlige fugler, fra Nord-Norge, Sverige, Finland og Russland. Våre fiskemåker kommer tilbake til hekkeplassene i mars-april.
Nikon D3 & 16mm: 1/500, f/13, ISO1000
 Nikon D3 & 16mm: 1/500, f/14, ISO1000

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar