tirsdag 6. mars 2012

Nikon walk of Feature

Å fortelle en historie ved hjelp av bilder er både spennende og utfordrende. I dette fordraget forteller jeg i korte trekk hvordan jeg selv tenker - planlegger og jobber med mine reportasjer og artikkler. 


Link til foredraget: http://bambuser.com/channel/fotovideo-norway


Link til Powerpoint: http://brendhagen.com/432656.html


En featurereportasje skal fortelle deg noe du ikke visste, den skal vise deg noe du aldri før har sett. Den skal engasjere deg og bevege deg. 
For å greie dette må en featurereportasje også være en god fortelling. 
Journalisten/fotografen kan selv være til stede i teksten og bli en medspiller i dramaet, dersom det er et poeng for historien.


En feature inneholder vanligvis ett eller flere intervjuer. Dramaturgi og fortellemåte kan ha likheter med litteratur. Du har har større muligheter til å komme med subjektive beskrivelser, prege med språket ved å bruke litterære virkemidler og fortelle i jeg-form. 

Foto: Henny Elisabeth Stokseth

Featurejournalistikk passer for deg som liker å fortelle en historie, der du kan 
skrive slik at du uttrykker en personlig stemme. 
En featurereportasje gir deg også muligheter til å lage et prosjekt som kan gå over lang tid – følge en historie over tid.


Som fotograf gir det unike muligheter til å gå i dybden i et prosjekt.

Et bilde forteller mer en 1001 ord!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar